Družstva

Vážení rodiče a členové klubu,

30/8/2020
Pro všechny

prosíme Vás o zaplacení členských příspěvků České basketbalové federace za rok 2020. Nejedná se o členský příspěvek našeho klubu, ale České basketbalové federace.

Výše ročních členských příspěvků

Dospělí                                   400 Kč

Mládež 15 až 17 let včetně     300 Kč

Mládež do 14 let včetně         200 Kč

Členský příspěvek uhraďte do 30. 8. 2020 na účet č. 2001623495/2010, variabilní symbol = rodné číslo, do poznámky napište „členský příspěvek za rok 2020“

Pokud nebudou příspěvky uhrazeny v termínu, hráči nebudou moci být přidáni na soupisku družstva v soutěžích ČBF, nebudou moci přestupovat ani žádat o hostování.

Po uhrazení příspěvků na čbf prosím informujte mne emailem, že jste zaplatili příspěvek a datum uhrazení.  

Níže uvádíme informace České basketbalové federace k členským příspěvkům.

Na základě Organizační směrnice "Členství v ČBF", která upravuje zásady členství v České basketbalové federaci, si Vám dovolujeme zaslat informace týkající se ročních členských příspěvků a vstupních členských poplatků platných od roku 2020. Tato směrnice byla schválena Výborem ČBF a naleznete ji na webových stránkách ČBF v sekci Správa/Řády ČBF, nebo zde - Směrnice Členství v ČBF.

Termín splatnosti členských příspěvků pro rok 2020 je výjimečně posunut do 30. 8. 2020. V dalších letech je termín splatnosti k 16. 5. kalendářního roku.

Roční členský příspěvek je vázán na osobu, tj. pokud je člen ČBF zároveň hráč, trenér, funkcionář apod., pak platí pouze jeden příspěvek člena ČBF.

Neuhrazení členských příspěvků

Upozorňujeme, že nebudou-li uhrazeny poplatky/příspěvky do data splatnosti, bude členovi ČBF zastavena činnost ve všech jeho aktivitách a funkcích ČBF – „zastavení závodní činnosti“ a „zákaz výkonu funkce“ (např. hráči nebudou moci přestupovat ani žádat o hostování ani nebudou moci být přidáni na soupisku družstva, rozhodčí nebudou moci rozhodovat soutěže ČBF, komisaři nebudou moci vykonávat svou funkci, atp.), viz Organizační směrnice ČBF, bod 5.4

Berte prosím zároveň na vědomí, že je třeba uhradit poplatky včas, aby stihly být administrovány sekretariátem ČBF.

Nebudou-li poplatky uhrazeny v daném roce ani v roce následujícím, dojde ke zrušení členství v ČBF.

Zrušení členství

Člen ČBF může požádat o zrušení členství, tudíž mu nebudou generovány roční členské příspěvky, zároveň to znamená ukončení výkonu funkce/ zastavení závodní činnosti.

V případě opětovné žádosti o přijetí za člena bude muset každý opět zaplatit vstupní poplatek.

Již stávající evidovaní členové neplatí vstupní poplatek.

Dotazy

Tyto informace budou zveřejněny na webových stránkách ČBF.

Chceme Vás ubezpečit, že vybrané členské příspěvky budou vráceny zpět do systému formou financování projektů, na které nelze použít finance některého z programů MŠMT, respektive v budoucnu NSA (Národní sportovní agentura).

Děkujeme Vám, že jste členy České basketbalové federace a že se nemalou měrou podílíte na rozvoji basketbalu.

Michal Konečný, generální sekretář ČBF

Podporuje nás